Kontakt

MŠ Okružná 27, Trnava
Okružná 27
917 00 Trnava

Tel.: 033/ 32 36 783 -785

E-mail: msokruzna27@ms.trnava.sk

IČO:

Kontaktujte nás