Materská škola MŠ Okružná 27, Trnava

 

Charakteristika a zameranie materskej školy

     Materská škola je štvortriedna a poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie deťom vo veku od dvoch do šesť rokov, deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou a s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. MŠ poskytuje predprimárne  vzdelávanie deťom aj dopoludnia, po dohode so zákonným zástupcom. Personálne podmienky sú na kvalitnej úrovni, kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov je 100%.

     Materská škola  je umiestnená v prízemnej účelovej budove. Prízemie zariadenia tvorí vstupná hala, štyri triedy s príslušnými priestormi, okrem štvrtej triedy, ktorá nemá spálňu a deti z tejto triedy sa delia na spánok do ostávajúcich troch spální, kde má každé dieťa svoje ležadlo. Predškolské zariadenie ďalej tvorí riaditeľňa, miestnosť s príslušenstvom pre pedagogických zamestnancov a miestnosť s príslušenstvom pre nepedagogických zamestnancov, kuchyňa s príslušnými priestormi a kancelária vedúcej stravovne. V budove sú pri troch triedach kabinety a sklady. Súčasťou budovy je aj rozsiahly areál školskej záhrady s príslušenstvom.